Hvem er KMA?

Kulturmødeambassadørerne (KMA) består af unge studerende med forskellige mindretalsbaggrunde, men med samme vision om at skabe et fælles Danmark, hvor der er plads til forskellighed.

Fire KMAere med afstand op ad grå mur med stige

Vi føler os alle hjemme i flere sprog og kulturer. Når vi skal beskrive os selv, eller bliver beskrevet af andre, slår betegnelsen dansker alene ikke helt til.

For at lette forståelsen og gøre vores tilgang konkret, bruger vi begrebet bindestregsdansker.

Udgangspunktet er ikke at mindretal skal kaldes dette. Vi ønsker blot at tydeliggøre at vores identitet er sat sammen af en bindestreg. Vi er dansk-tyskere, dansk-chilenere, dansk-tamilere, dansk-irakere, dansk-grønlændere etc. Ikke enten-eller, men både-og.

Deres indlæg og fortællinger fangede, inspirerede og gav virkelig publikum forståelse og indsigt i de svære problematikker, som mange indvandrere står i. Alle fik en fin fornemmelse af, hvor vigtig begge landes kulturer er for at være et helt menneske. Derfor fik alle en ny forståelse for ordet ”Bindestregsdanskere”, og at bindestregen knytter individers identitet sammen.

Deltager til fortællerfestival

Vi bliver løbende uddannet i dialog, retorik, fortælleteknik, konflikthåndtering og meget mere, hvilket klæder os på til at facilitere dialogmøder af høj kvalitet. Vi bor i Danmarks større studiebyer, men afholder dialogmøder i hele landet, for alle aldre.

KMA badebro profil Skanderborg 2017