Referencer

Kulturmødeambassadørerne har i løbet af 10 år besøgt en lang række skoler, uddannelsessteder m.m. Her kan du læse om deres oplevelser med KMA. 

Kulturmødeambassadørerne burde være pensum i alle folkeskoler.

Underviser på pædagoguddannelsen

Jeg har lært meget nyt om det danske mindretal – vidste ikke så meget. Jeg tager især med mig at fællesskab og at møde andre med respekt og anerkendelse er essentielt!

Lærerstuderende

Being challenged about my identity, my beliefsystems and my sense of self in a way I never have been before. Made me challenge my old idea of national identity! Fascinating, different, honest! I take with me how “hyphenated identities” are found world wide, even within homogenous countries. 

Amerikanske udvekslingsstuderende på DIS

Hold da op hvor var de dygtige – man havde bare lyst til at høre meget mere.

Deltager på fortællerfestival

Det har været en fornøjelse at se hvordan eleverne her har reflekteret både over egen situation, som bindestregsdansker, men også over de fordomme, som vi nogle gange tror, vi ikke har. Ros til kulturmødeambassadørerne som virkelig har gået seriøst til opgaven.

Højskolelærer

Bindestregs-identitet er et sindssygt godt ord! Det fungerede rigtigt godt med øvelserne – alle var tvunget til at deltage aktivt, hvilket gjorde at man “turde” mere.

Studerende på Interkulturel pædagogik, Syddansk Universitet

Efter mange lektioners teoretisk undervisning om kulturbegreber, interkulturalitet og flydende, kontekstbestemt identitet var det en øjenåbner for de studerende at høre kulturmødeambassadørernes personlige fortællinger om at vokse op og leve med kulturelle dobbeltidentiteter. Det gav dem mulighed for at forbinde teorien med det levede liv, og det åbnede deres øjne for, at nationalitet og etnicitet i høj grad er åbne og foranderlige kategorier.

Underviser på CAMPUS Aabenraa

Jeg vidste det faktuelle, men ikke følelserne bag. Der var stor åbenhed – ellers havde det slet ikke fungeret! Super godt, at de selv var åbne om at de også havde fordomme – det gjorde det lettere at spørge. Jeg vidste ikke, at der var så meget dansk i Tyskland! Jeg synes at I var rigtigt gode til at sætte ord på nogle af de oplevelser jeg selv har oplevet. Og jeg vil især tage med hvordan jeg fremover kan forklare min baggrund.

Elever på SURHS Højskole

De formåede på en utrolig engageret og nærværende måde at berige os med deres personlige historier, og efterfølgende faciliterer den videre workshop på særdeles professionel måde. Selv da en af elevernes egen baggrund, oplevelser og følelser i den forbindelse kom frem, formåede Kulturmødeambassadørerne at bruge dette konstruktivt og professionelt, som supplement til læringen i denne workshop. Imponerende, stor respekt og godt gået.

Forstander på Jaruplund Højskole

Jeg tager med mig at det er en kæmpe ressource at være to-sproget. Det var en stor fornøjelse at møde fire unge mennesker med så stor gejst og åbenhed om deres liv. De fik virkelig rykket nogle grænser for flere af mine elever. Den indledende øvelse var med til at stemningen blev meget tryg, og til at de derved turde stille spørgsmål. Kulturmødeambassadørerne sørgede for at der hurtigt blev skabt et åbnet og trygt rum, hvor det var tilladt at grine, spørge og undre sig. Det er svært at komme med konstruktiv kritik, da forløbet var utrolig godt planlagt.

Underviser på specialskole

Det er gået op for mig at mange nationaliteter kan være indvandrere. Jeg har altid tænkt at det kun var muslimer. Jeg tager med mig at det ikke handler om hvor du er fra, men hvilken person du er.

Sygeplejerskestuderende

Jeg tager især med at man kan være både-og, i stedet for enten-eller.

Efterskoleelev

Jeg tager med mig fra arrangementet, at det er ok at være flerkulturel. Jeg tager med mig, at jeg vil være mere åben overfor folk.

Medlemmer af Muslimer i dialog
 

Det der gør størst indtryk er de personlige historier, som fremstår ærlige, konkrete og uden pegefingre. Historier som rammer en fin balance – ikke intimiderende, ikke ligegyldige, ikke konkluderende, ikke fordomsfulde. Disse historier er totalt engagerende, når de bliver fortalt, og de bliver hos tilhøreren i lang tid, fordi de er personlige, rørende, dramatiske, væsentlige. Grænselandets mixede identiteter er et væsentligt element i dette tilbud, at der er repræsentanter fra danske, tyske, frisiske mindretal, fordi disse i langt højere grad rammer de lærerstuderende som det skjulte kulturmøde, de ikke selv har været opmærksomme på tidligere. Disse unge er af ydre som danske unge er flest og deres kulturelle forskelligheder må tilhøreren derfor have en særlig opmærksomhed overfor for at opdage.  Den opmærksomhed som de studerende får på de ikke åbenlyse kulturelle forskelle, er guld værd, fordi den sætter de åbenlyse kulturmøder i perspektiv.

Underviser på læreruddannelsen

Jeg vil især tage med fra dialogmødet, at integration kan betyde at man kan fungere i en anden kultur, men samtidig beholde sin identitet. Alt ved arrangementet fungerede rigtigt godt – kulturmødeambassadørerne var vitale, livsglade og professionelle. Super dygtige. Alle deltog i debatten og lyttede uden at kede sig. Bliv ved med at gøre det I gør!

SOSU-studerende

Jeg har netop haft mine to hold af studerende til eksamen, og flere gange oplevede jeg at de studerende refererede til besøget af Kulturmødeambassadørerne. Så det har uden tvivl været givende for dem – og vi vender tilbage til næste år.

Lektor ved Professionshøjskolen UCC