Hvad er et dialogmøde?

Et dialogmøde gør os klogere på hinanden. Til et dialogmøde får I besøg af 3-4 kulturmødeambassadører med forskellige mindretalsbaggrunde. Der tages udgangspunkt i temaerne identitet, nationalitet og medborgerskab, og I bliver udfordret på fordomme samt spørgsmål om kulturmøde og mindretal.

Fire KMAere med kuffert op ad rød væg

Kulturmødeambassadørerne var gode facilitatorer for dialogmødet, idet at de formåede at skabe et trygt rum til fri dialog, da alle deltagere bidrog med deres meninger og gik hjem med nye holdninger og et mere åbent sind.

Ungdommens Røde Kors, Aalborg

På dialogmødet skabes et trygt rum, hvor der er plads til en åben dialog. Her indgår deltagerne i forskellige dialogåbende øvelser og her deler ambassadørerne deres meget personlige erfaringer med livet med flere sprog og kulturer.

De giver et indblik i, hvordan deres flerkulturelle baggrunde har formet deres selvforståelse og opfattelse af at være en del af et dansk fællesskab. Det lader de være et springbræt til at facilitere en dialog med jer om, hvordan vi kan leve sammen i et mangfoldigt Danmark. Alt sammen noget, ambassadørerne er uddannet i.

Ambassadørerne finder inspiration i erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor forholdet mellem mindretal og majoritet har bevæget sig fra konflikt til fredelig sameksistens. På dialogmøderne møder I derfor også altid en ambassadør fra det danske mindretal i Sydslesvig - et på overfladen usynligt mindretal – for at åbne op for en verden af interessante perspektiveringer til det etnisk mangfoldige Danmark, vi lever i i dag.

Et dialogmøde er relevant for de fleste, men den typiske målgruppe er uddannelsesinstitutioner (f.eks. de ældste klassetrin i grundskolen og de mellemlange uddannelser), foreninger og organisationer. Vi tilbyder også tilpassede forløb til konferencer, festivaler og lignende. 

Stemningen under ice-breakeren lettede, og vi blev udfordrede til at turde indrømme de fordomme, vi alle har. Ambassadørernes fortællingerne var medrivende. Det der især fungerede var deres engagement, struktur og variation.

Højskoleelev
Fortællerfestival