Arbejdshestene

1. september 2019

TEMA OM MIGRATION: Lea fra det danske mindretal i Sydslesvig fortæller om de misforståelser, der kan opstå, når kulturer mødes.

Leas blog

Jeg var 19 år da jeg flyttede til Danmark, et land jeg hidtil kendte fra min tid på efterskolen og besøg hos den danske del af familien. Af disse grunde betragtede jeg selv ikke min flytning som migration, især ikke med det danske pas i lommen og en optagelse på Aarhus Universitet.  

Migration defineres som en flytning fra et område til et andet ofte påtvunget af ydre omstændigheder og/eller for at opnå bedre levevilkår.  Ifølge denne definition vil jeg ikke kalde min egen flytning for migration til Danmark.

I den offentlige debat bliver ordet migration ofte nævnt i flæng med ordet integration. Der bliver talt om hvorvidt mennesker der er migreret til Danmark integrerer sig (nok) i det danske samfund.

Ordet integration handler om tilpasning og er noget jeg i højere grad kan relatere til i forlængelse af min flytning.

Da jeg flyttede til Danmark følte jeg at der var nogle ting aarhusianere gjorde anderledes end jeg kendte dem fra sydslesvig, hvor jeg er opvokset. Der var mange popkulturelle referencer jeg ikke kunne følge, traditioner jeg ikke kendte til (for eksempel j-dag) og ordsprog jeg ikke forstod. For eksempel dengang på første semester hvor jeg, meget til min læsegruppes underholdning, troede at „arbejde som hest“ betød at man blev betalt for at lade børn ride på sin ryg. Nej jeg ved ikke hvordan jeg troede det kunne være rigtigt, men det gjorde jeg. Dette resulterede i at jeg for det første fik forklaret hvad „at arbejde som hest betyder“ og for det andet blev en del af læsegruppen „arbejdshestene“, som min læsegruppe efter min lille bommert besluttede vi skulle hedde,  jo tak. 

På et mindre plan taler jeg derfor selv om at jeg måtte tilpasse mig den danske, eller måske rettere den aarhusianske kultur. Min egen erfaring med denne integration er at hvis de mennesker jeg omgiver mig med møder mig med en åbenhed og tålmodighed for at der er referencer og ordsprog jeg ikke forstår og popkulturelle referencer jeg ikke kender til, så lærer jeg meget hurtigere hvad tingene betyder. En erfaring jeg har adapteret ind i min egen hverdag når jeg møder mennesker med en anden kultur end min egen, hvor jeg fokuserer på at være imødekommende, kommunikativ og åben.

Leas profilbillede

Lea er fra det danske mindretal i Sydslesvig og Kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen.