Mere "latingo" end "latino"

4. april 2022

TEMA OM IDENTITET: Kender du det, at opfinde dine egne begreber, fordi eksisterende ikke dækker tiltrækkeligt - det gør Erik, som har skrevet dette blogindlæg.

Erik latingo

Oftest benytter folk fra Latinamerika eller Skandinavien sig af identitetsmarkører som latino eller viking for at identificere sig selv indenfor ét bestemt folk eller geografi.

På spansk hedder viking vikingo. At være enten viking eller latino er ikke helt tilfældet for mig med min bindestregsidentitet, fordi jeg hverken føler at ordene beskriver min identitet. Selvom jeg har venezuelanske rødder, beskriver jeg mig sjældent som latino, fordi det kun beskriver den ene kultur, jeg rummer. Min følelse af at være et mix mellem to geografier beskriver jeg derfor med begrebet, ‘latingo’, fordi jeg føler, det er mere præcist for min bindestregsidentitet som dansk-venezuelaner. Latingo er for mit vedkommende det at være et mix mellem at have rødder fra de Skandinaviske vikinger og det latinamerikanske folk.

Begrebet synes dog også at udvikle sig i andre lande så som USA eller Canada, hvor ordet dækker nordamerikanere med spansktalende rødder. Dette ord, som jeg beskriver mig selv med, føler jeg er mere præcist end f.eks. latino eller viking, fordi min familie stammer fra mere end ét land. Jeg er et mix af den skandinaviske identitet som dansker og den latinamerikanske identitet som venezuelaner. Med andre ord opstår konceptet om at være latingo som et identitetsbehov for mig.

Går man et skridt dybere ned i min bindestregsidentitet, stammer min latinamerikanske baggrund fra Venezuela, men selv dér kan tingene præciseres yderliggere ifølge mig. Jeg er opvokset mellem mange latinamerikanske identiteter i min barndom og voksenliv. Den venezuelanske identitet blev dyrket under min opvækst hos min far, farmor og en lille omgangskreds af dansk-venezuelanere. I mit voksenliv er min latinamerikanske identitet blevet udvidet med mange flere dialekter og ord fra Chile, Cuba og Tenerife blandt andre. Hvert et land eller område har dets egne ord og udtryk, som også kaldes for ‘modismos’ på spansk. Brugen af disse varierer fra land til land. F.eks. betyder ‘guagua’ bus på Tenerife og Cuba, mens det betyder et spædbarn i Venezuela. Ligeledes kalder man ikke en stegebanan for ‘platano verde’ i Mexico, men en ‘platano macho’. Ordene fra de forskellige lande har jeg med tiden taget til mig således at mit spansk ikke helt 100% afspejler venezuelansk-spansk, men mere et regionalt spansk sprog. Derfor identificerer jeg mig som ‘latingo", især fordi mine rødder stammer både fra vikingernes Skandinavien og det spanske Amerika.

Erik profil

Erik er dansk-venezuelaner og Kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen