Livet med to slags traditioner

15. maj 2019

TEMA OM TRADITIONER OG FESTER: Paul fra det danske mindretal i Sydslesvig fortæller om at navigere i to forskellige kulturer.

Pauls blogindlæg

Et meget vigtigt aspekt i forskellige kulturer er de vidt forskellige traditioner som kan findes rundt omkring i verdenen. Mange traditioner fejres i mere eller mindre stort omfang, som fester eller helligdage, og det er ofte dem man tænker på når man taler om traditioner, men der findes mange andre traditioner som man først lægger mærke til når man træder udenfor ens bekendte omverden.

Jeg kommer fra en tysk familie i Sydslesvig. Begge mine forældre er tyske og det er deres forældre også. I min familie kan kun min mor og mine søskende tale dansk fordi vi børn gik i dansk børnehave og skole og min mor læste dansk på universitetet. I skolen lærte vi en masse om dansk kultur, men der er stadig den dag i dag elementer af den danske kultur som jeg ikke kender til. Nogle gange overrasker det mig stadig hvor meget jeg ikke kender af den danske kultur, selvom jeg har lært sproget som mit andet modersmål og har levet her i flere år.

Selvom jeg ikke var et gennemsnitligt barn i Danmark der voksede op med at se Bamse og Kylling og lyttede til Kim Larsen, har det lille betydning for mit liv i Danmark. Fra tid til anden kommer det dog op når jeg taler med venner og i disse tilfælde kan jeg mærke at jeg er anderledes end den gennemsnitlige dansker. Jeg har næsten ikke set nogle af de typiske danske børneserier eller -film og jeg kender måske tre sange fra Kim Larsen. Der er mange typisk danske ting som jeg aldrig har lavet fordi jeg er vokset op i et andet land, så alt er mindst en smule anderledes.

Men.

Bortset fra ovennævnte eksempler kender jeg til næsten alle aspekter af både den danske og den tyske kultur. Jeg har venner fra begge lande, jeg lytter til musik fra kunstnere der bruger både tysk og dansk og mange andre sprog i deres sange og jeg har set danske og tyske mesterværker i film og kunst. Jeg har altid kaldt mine lærere ved fornavn og sunget morgensang mindst lige så ofte som danske skolebørn, har ledt efter påskeæg i haven og oplevet Lucia-optog. Da jeg kom i skole fik jeg efter tysk tradition en ”Schultüte” og efter jeg fik min studentereksamen fik jeg min studenterhue på og jeg bar den stolt på begge sider af grænsen, selvom jeg vidste at ingen i Tyskland ville forstå hvorfor jeg gik med den.

Lige siden jeg kan huske har jeg været vant til at være del af både den danske og tyske kultur, men imens jeg før i tiden havde problemer med at finde mig til rette med det så har jeg i dag indset at jeg hverken er det ene eller det andet. Jeg er dansk og tysk, tysk og dansk. Jeg har lært at jeg kender til de to kulturer som jeg, er opvokset med. De er forskellige, men jeg har lært at navigere imellem dem og jeg prøver at vise deres bedste sider frem til alle andre og jeg tror at det kun kan gavne os at invitere andre kulturer i vore liv.